Privacy Statement

Privacy Statement

 • Sophie Bik Fotografie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, verwerkt persoonsgegevens van u als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.
  Wij verwerken de volgende algemene en bijzondere persoonsgegevens:
  - Voor- en achternaam
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.
  - Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  - Foto's
 • Sophie Bik Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het afhandelen van uw betaling
  - U te kunnen bellen of mailen  indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om goederen en diensten bij u af te leveren
  - Sophie Bik Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Sophie Bik Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Sophie Bik Fotografie zal uw foto's slechts toevoegen aan de eigen portfolio als hier apart toestemming voor is verkregen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sophie@sophiebik.nl. Als u vindt dat uw klachten niet voldoende zijn verholpen, dan kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter gaan.

Sophie Bik Fotografie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan. Foto's die gemaakt zijn volgens opdracht worden gedurende 2 jaar bewaard of zoveel korter of langer als wordt overeengekomen.

Sophie Bik Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sophie@sophiebik.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij hierop contact met u op om dit te vergewissen. Sophie Bik Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Komt u er samen met de organisatie niet uit, dan kunt u naar de rechter gaan

Sophie Bik Fotografie gebruikt cookies op haar website.

Ons Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 2-5-2018.